Klimasats-prosjekt

Ladeinfrastruktur i Svelvik og Mjøndalen

Fylke: Viken (N)
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 569 750
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Apr 2023
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

​Drammen kommune skal etablere 30 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Innen 2025 skal kommunen bytte ut minst 48 fossile biler med elektriske.

Relevante lenker