Klimasats-prosjekt

Ladeinfrastruktur i Svelvik og Mjøndalen

Prosjektnavn: Ladeinfrastruktur i Svelvik og Mjøndalen
Fylke: Viken (N)
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 569 750
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

​Drammen kommune skal etablere 30 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Innen 2025 skal kommunen bytte ut minst 48 fossile biler med elektriske.

Relevante lenker