Klimasats-prosjekt

Ladeplan for elbåter fra Agder til Indre Oslofjord

Fylke: Agder
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Mar 2023
Type tiltak: Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Arendal kommune, sammen med fylkeskommunene Agder og Vestfold og Telemark, har videreført arbeidet med en ladeplan for elbåter langs Arendalskysten opp til indre Oslofjord.

Kartlagt behov og sett på rekkevidden til elbåter

Kommunen har kartlagt behovene og laget en mulighetsstudie for etablering av normal- og hurtigladere langs kysten fra Flekkefjord til Sandvika. Som en del av arbeidet har de også sett på rekkevidden for elbåter på markedet.

Prosjektgruppa har blant annet koordinert arbeidet med aktuelle kommuner og havnevesen, og hatt dialog med nettselskapene. Arbeidet med ladeplanen har blitt presentert i en rekke ulike forumer, og kommuner og private aktører ble invitert til et digitalt informasjonsmøte (se lenke under).

Det er laget ladekart, med plassering av nåværende ladepunkter, planlagte ladepunkter og type ladere. Ladeplanen har blitt presentert for Lofotrådet, Borg Havn, Klimapartnere, Klimamøte Agder, LYDLØS‐festivalen 2022, Elbåtnettverket, Elbåtforeningen, Agder fylkeskommune, Arendal kommune, Vestfold‐Telemark fylkeskommune og BusinessRegion Gøteborg. 

Relevante lenker