Klimasats-prosjekt

Ladeplan for elbåter fra Agder til Indre Oslofjord

Fylke: Agder (N)
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Mar 2023
Type tiltak: Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:

Arendal kommune, sammen med fylkeskommunene Agder og Vestfold og Telemark, viderefører arbeidet med en ladeplan for elbåter langs Arendalskysten opp til indre Oslofjord.

Kartlagt behov og sett på rekkevidden til elbåter

Så langt i prosjektet har kommunen kartlagt behovene, og laget en mulighetsstudie for etablering av normal- og hurtigladere langs kysten fra Flekkefjord til Sandvika. Som en del av arbeidet, har de også sette på rekkevidden for elbåter på markedet.

Prosjektgruppa har blant annet koordinert arbeidet med aktuelle kommuner og havnevesen, og hatt dialog med nettselskapene. Arbeidet med ladeplanen har blitt presentert i en rekke ulike forumer, og kommuner og private aktører ble invitert til et digitalt informasjonsmøte (se lenke under).

Relevante lenker