Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til elbiler

Fylke: Finnmark
Søker: VADSØ KOMMUNE
Tilskudd: 270 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Jul 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vadsø kommune har etablert 14 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen har satt seg som mål å bare anskaffe nullutslippsbiler fremover. De 14 første elbilene ble tatt i bruk sommeren 2022. 

Relevante lenker