Klimasats-prosjekt

Ladepunkt for kommunale tenestebilar i Kviteseid

Fylke: Telemark
Søker: KVITESEID KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Sep 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kviteseid kommune skulle etablere fem ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Underveis så de at dette ble for lite, og valgte derfor å utvide til ti ladepunkter. Kommunen har fått tre nye elbiler høsten 2022, og skal skifte ut flere biler etter hvert som leasingkontraktene går ut.

Økt bevissthet rundt valg av drivstoff

Kommunen skriver i sluttrapporten at arbeidet med å tilrettelegge for elektriske biler har gjort dem mer bevisst på alternativer til fossilt drivstoff. Kommunen vil derfor også se på muligheten for batteridrevne maskiner der det er mulig. 

Relevante lenker