Klimasats-prosjekt

Ladepunkt for kommunale tenestebilar

Fylke: Vestland
Søker: SUNNFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Apr 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Sunnfjord har etablert rundt 50 ladepunkter til kommunale tjenestebiler, og har startet arbeidet med å legge om hele bilparken fra fossilt drivstoff til elektrisitet. Bilparken består av 160 biler, noe som vil gi et utslippskutt på omtrent 300 tonn CO2-ekvivalenter i året.

Viktig med strategi og rammeavtaler

Kommunen trekker frem at det var utfordrende å ikke ha en strategi eller en rammeavtale for anskaffelse av ladepunkter. De trekker også frem at det er viktig med samarbeid og avklaringer rundt ansvar, bruk og drift av ladepunktene.

Relevante lenker