Klimasats-prosjekt

Ladepunkt for tenestebilar i Sogndal kommune

Fylke: Vestland
Søker: SOGNDAL KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Jun 2023
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Sogndal kommune har etablert 50 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut 50 fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker