Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for tjenestebiler hos Tekniske tjenester

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: SUNNDAL KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Nov 2021 - Sep 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Sunndal kommune har etablert seks ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Anlegget er også forberedt for utvidelse, og det kan etableres to nye ladeplasser.

Kommunen har kjøpt to elvarebiler, og planlegger å skifte ut minst fire til innen utgangen av 2023.

Relevante lenker