Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for tjenestebiler hos Tekniske tjenester

Prosjektnavn: Ladepunkter for tjenestebiler hos Tekniske tjenester
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: SUNNDAL KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Sunndal kommune har etablert seks ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Anlegget er også forberedt for utvidelse, og det kan etableres to nye ladeplasser.

Kommunen har kjøpt to elvarebiler, og planlegger å skifte ut minst fire til innen utgangen av 2023.

Relevante lenker