Klimasats-prosjekt

Ladepunkt til kommunalt produksjonskjøkken

Prosjektnavn: Ladepunkt til kommunalt produksjonskjøkken
Fylke: Vestland (N)
Søker: VOSS HERAD
Tilskudd: 320 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Voss kommune har etablert elleve ladepunkter til kommunale tjenestebiler, fem færre enn planlagt. Kommunen planlegger å skifte ut minst elleve fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker