Klimasats-prosjekt

Ladepunkt til kommunalt produksjonskjøkken

Prosjektnavn: Ladepunkt til kommunalt produksjonskjøkken
Fylke: Vestland (N)
Søker: VOSS HERAD
Tilskudd: 320 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Voss kommune skal etablere 16 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut 16 fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker