Klimasats-prosjekt

Ladepunkt til kommunalt produksjonskjøkken

Fylke: Vestland
Søker: VOSS HERAD
Tilskudd: 320 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Des 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Voss kommune har etablert elleve ladepunkter til kommunale tjenestebiler, fem færre enn planlagt. Kommunen planlegger å skifte ut minst elleve fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker