Klimasats-prosjekt

Ladepunkt til elbil

Fylke: Telemark
Søker: FYRESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Avlyst
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Fyresdal kommune skulle etablere fem ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planla å kjøpe to nye elbiler og skifte ut tre fossile biler med elektriske kjøretøy innen utgangen av 2023. Prosjektet ble avlyst. 

Relevante lenker