Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til kommunale tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladepunkter til kommunale tjenestebiler
Fylke: Nordland (N)
Søker: LURØY KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Lurøy kommune har etablert fem ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut fem fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker