Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til kommunale tjenestebiler

Fylke: Nordland
Søker: LURØY KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lurøy kommune har etablert fem ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut fem fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker