Klimasats-prosjekt

Ladepunkter i Åseral kommune

Fylke: Agder
Søker: ÅSERAL KOMMUNE
Tilskudd: 160 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Åseral kommune har etablert fire ladepunkter til kommunale tjenestebiler. To ladepunkter er for bilene til hjemmesykepleien, og to er for bilene til drift.

Bilene til hjemmesykepleien kjører i gjennomsnitt 30 000 km i året, noe som gir en utslippsreduksjon på 3,2 tonn CO2-ekvivalenter for hver dieselbil som blir erstattet. 

Relevante lenker