Klimasats-prosjekt

Ladepunkter i Åseral kommune

Prosjektnavn: Ladepunkter i Åseral kommune
Fylke: Agder (N)
Søker: ÅSERAL KOMMUNE
Tilskudd: 160 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Åseral kommune har etablert fire ladepunkter til kommunale tjenestebiler. To ladepunkter er for bilene til hjemmesykepleien, og to er for bilene til drift.

Bilene til hjemmesykepleien kjører i gjennomsnitt 30 000 km i året, noe som gir en utslippsreduksjon på 3,2 tonn CO2-ekvivalenter for hver dieselbil som blir erstattet. 

Relevante lenker