Klimasats-prosjekt

Ladepunkter 2022

Prosjektnavn: Ladepunkter 2022
Fylke: Viken (N)
Søker: SKIPTVET KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Skiptvet kommune har etablert ti ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut ti fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker