Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til Beiarn kommunehus og Beiarn sykehjem

Prosjektnavn: Ladepunkter til Beiarn kommunehus og Beiarn sykehjem
Fylke: Nordland (N)
Søker: BEIARN KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Beiarn kommune skal etablere syv ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut syv fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Kommunen ønsker å vise at elbil er et godt alternativ og vil fungere også yrkesmessig i en kald innlandskommune i
Nord‐Norge. De tror dette kan påvirke holdningene i en kommune hvor det fortsatt er svært få private elbiler.

Relevante lenker