Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til Beiarn kommunehus og Beiarn sykehjem

Fylke: Nordland
Søker: BEIARN KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Nov 2021 - Mai 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Beiarn kommune skal etablere syv ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut syv fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Kommunen ønsker å vise at elbil er et godt alternativ og vil fungere også yrkesmessig i en kald innlandskommune i
Nord‐Norge. De tror dette kan påvirke holdningene i en kommune hvor det fortsatt er svært få private elbiler.

Relevante lenker