Klimasats-prosjekt

Ladepunkter elkjøretøy

Prosjektnavn: Ladepunkter elkjøretøy
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: HUSTADVIKA KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Hustadvika kommune har etablert 13 ladepunkter til kommunale tjenestebiler, og på sikt skal alle kommunens tjenestebiler bli elektriske. På grunn av leasingavtaler vil ikke antallet fossile biler som skiftes ut med elektriske, ta seg opp før i 2024. 

Ladepunktene er tilgjengelig for ansatte og publikum.

Relevante lenker