Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for elbiler i Øyer kommune 2022

Prosjektnavn: Ladepunkter for elbiler i Øyer kommune 2022
Fylke: Innlandet (N)
Søker: ØYER KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Øyer kommune har etablert ni ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut ni fossile biler med elektriske biler.

Relevante lenker