Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for elbiler i Øyer kommune 2022

Fylke: Innlandet
Søker: ØYER KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Sep 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Øyer kommune har etablert ni ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut ni fossile biler med elektriske biler.

Relevante lenker