Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for elbiler til hjemmetjenesten

Prosjektnavn: Ladepunkter for elbiler til hjemmetjenesten
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: SKJERVØY KOMMUNE
Tilskudd: 80 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Skjervøy kommune har etablere fem ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut fem fossile biler med elektriske innen utgangen av 2022.

Relevante lenker