Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for elbiler til hjemmetjenesten

Fylke: Troms
Søker: SKJERVØY KOMMUNE
Tilskudd: 80 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Sep 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Skjervøy kommune har etablere fem ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut fem fossile biler med elektriske innen utgangen av 2022.

Relevante lenker