Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for hjemmetjenesten

Fylke: Innlandet
Søker: NORD-AURDAL KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Avlyst
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Nord-Aurdal kommune skulle etablere seks ladepunkter til kommunale tjenestebiler for bruk i hjemmetjenesten, og planla å skifte ut ti fossile biler med elektriske.

Dessverre ble prosjektet avlyst på grunn av manglende midler til egenandel.

Relevante lenker