Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for hjemmetjenesten

Prosjektnavn: Ladepunkter for hjemmetjenesten
Fylke: Innlandet (N)
Søker: NORD-AURDAL KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Nord-Aurdal kommune skulle etablere seks ladepunkter til kommunale tjenestebiler for bruk i hjemmetjenesten, og planla å skifte ut ti fossile biler med elektriske.

Dessverre ble prosjektet avlyst på grunn av manglende midler til egenandel.

Relevante lenker