Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for kommunale elbiler

Fylke: Nordland
Søker: HAMARØY KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Hamarøy kommune skal etablere minst ti ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut ti fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker