Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for kommunale elbiler

Prosjektnavn: Ladepunkter for kommunale elbiler
Fylke: Nordland (N)
Søker: HAMARØY KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Hamarøy kommune skal etablere minst ti ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut ti fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker