Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for kommunale tjenestebiler

Fylke: Innlandet
Søker: GAUSDAL KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Gausdal kommune har etablert 13 nye ladepunkter til kommunale tjenestebiler i 2021. 

Relevante lenker