Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for kommunale tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladepunkter for kommunale tjenestebiler
Fylke: Nordland (N)
Søker: FLAKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Kommunene Flakstad, Værøy og Moskenes skulle etablere ti ladepunkter til kommunale tjenestebiler, men har etablert seks. Kommunene planlegger å skifte ut minst seks fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker