Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for kommunale tjenestebiler

Fylke: Nordland
Søker: FLAKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kommunene Flakstad, Værøy og Moskenes skulle etablere ti ladepunkter til kommunale tjenestebiler, men har etablert seks. Kommunene planlegger å skifte ut minst seks fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker