Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for tjenestebiler, Kristiansund

Prosjektnavn: Ladepunkter for tjenestebiler, Kristiansund
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: KRISTIANSUND KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Kristiansund kommune har etablert ti ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut ti fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker