Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladepunkter for tjenestebiler
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
Tilskudd: 160 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Midtre Gauldal kommune har etablert 23 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut åtte fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker