Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for tjenestebiler

Fylke: Trøndelag
Søker: MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
Tilskudd: 160 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Midtre Gauldal kommune har etablert 23 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut åtte fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker