Klimasats-prosjekt

Ladepunkter i Hadsel kommune

Fylke: Nordland
Søker: HADSEL KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Nov 2021 - Apr 2024
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Hadsel kommune skal etablere seks ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut seks fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker