Klimasats-prosjekt

Ladepunkter kommunale elbiler, Brønnøy

Prosjektnavn: Ladepunkter kommunale elbiler, Brønnøy
Fylke: Nordland (N)
Søker: BRØNNØY KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Brønnøy kommune har etablert 50 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut 50 fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker