Klimasats-prosjekt

Ladepunkter kommunale elbiler, Brønnøy

Fylke: Nordland
Søker: BRØNNØY KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Brønnøy kommune har etablert 50 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut 50 fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker