Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til elektriske tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladepunkter til elektriske tjenestebiler
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: SKAUN KOMMUNE
Tilskudd: 315 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Skaun kommune har etablert 27 ladepunkter til kommunale tjenestebiler, seks flere enn planlagt. Kommunen har ved utgangen av 2022 allerede skiftet ut 24 fossile biler med elektriske.

Relevante lenker