Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til elektriske tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladepunkter til elektriske tjenestebiler
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: SKAUN KOMMUNE
Tilskudd: 315 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Skaun kommune skal etablere 21 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut 21 fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker