Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til elektriske tjenestebiler

Fylke: Trøndelag
Søker: SKAUN KOMMUNE
Tilskudd: 315 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Skaun kommune har etablert 27 ladepunkter til kommunale tjenestebiler, seks flere enn planlagt. Kommunen har ved utgangen av 2022 allerede skiftet ut 24 fossile biler med elektriske.

Relevante lenker