Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til hjemmetjenesten

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: TINGVOLL KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Nov 2021 - Jan 2023
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Tingvoll kommune har etablert seks ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut seks fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker