Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til hjemmetjenesten

Prosjektnavn: Ladepunkter til hjemmetjenesten
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: TINGVOLL KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Tingvoll kommune har etablert seks ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut seks fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker