Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til kommunale tenestebiler

Fylke: Rogaland
Søker: SAUDA KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Nov 2021 - Sep 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Sauda kommune har etablert åtte ladepunkter til kommunale tjenestebiler, og to til skal etableres våren 2023. Kommunen har også anskaffet 11 nye elektriske biler.

Relevante lenker