Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til kommunale tenestebiler

Prosjektnavn: Ladepunkter til kommunale tenestebiler
Fylke: Rogaland (N)
Søker: SAUDA KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Aukra kommune skal etablere ti ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut 17–20 fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker