Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til kommunale tenestebiler

Prosjektnavn: Ladepunkter til kommunale tenestebiler
Fylke: Rogaland (N)
Søker: SAUDA KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Sauda kommune har etablert åtte ladepunkter til kommunale tjenestebiler, og to til skal etableres våren 2023. Kommunen har også anskaffet 11 nye elektriske biler.

Relevante lenker