Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til kommunale tjenestebiler

Fylke: Nordland
Søker: FAUSKE KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Avlyst
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Fauske kommune skal etablere 20 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut 20 fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker