Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til kommunale tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladepunkter til kommunale tjenestebiler
Fylke: Nordland (N)
Søker: FAUSKE KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Fauske kommune skal etablere 20 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut 20 fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker