Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til kommunale tjenestebiler

Fylke: Trøndelag
Søker: ÅFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Apr 2023
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Åfjord kommune skal etablere ti ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut ti fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker