Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til kommunale tjenestebiler

Fylke: Akershus
Søker: NES KOMMUNE
Tilskudd: 582 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Nes kommune har etablert 36 ladepunkter til kommunale tjenestebiler, tre færre enn planlagt. Kommunen planlegger å skifte ut et tilsvarende antall fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker