Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til kommunale tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladepunkter til kommunale tjenestebiler
Fylke: Viken (N)
Søker: NES KOMMUNE
Tilskudd: 582 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Nes kommune skal etablere minst 39 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut 39 fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker