Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til kommunale tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladepunkter til kommunale tjenestebiler
Fylke: Viken (N)
Søker: NES KOMMUNE
Tilskudd: 582 500
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Nes kommune har etablert 36 ladepunkter til kommunale tjenestebiler, tre færre enn planlagt. Kommunen planlegger å skifte ut et tilsvarende antall fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker