Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til kommunens tjenestebiler

Fylke: Agder
Søker: BYGLAND KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Okt 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bygland kommune skulle etablere seks ladepunkter til kommunale tjenestebiler, men endte med å etablere åtte da det ikke kostet så mye mer. Innen utgangen av 2023 skal kommunen bytte ut minst seks fossile biler med elektriske.

Relevante lenker