Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til kommunens tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladepunkter til kommunens tjenestebiler
Fylke: Agder (N)
Søker: BYGLAND KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Bygland kommune skal etablere seks ladepunkter til kommunale tjenestebilder. Innen utgangen av 2023 skal kommunen bytte ut minst seks fossile biler med elektriske.

Relevante lenker