Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til nye kommunale elektriske tjenestebiler

Fylke: Troms
Søker: MÅLSELV KOMMUNE
Tilskudd: 386 250
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Målselv kommune skulle etablere 26 ladepunkter til kommunale tjenestebiler og skifte ut 26 fossile biler med elektriske. Prosjektet ble ikke gjennomført.