Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til tjenestebiler i Våler kommune

Prosjektnavn: Ladepunkter til tjenestebiler i Våler kommune
Fylke: Innlandet (N)
Søker: VÅLER KOMMUNE
Tilskudd: 240 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Våler kommune skal etablere tolv ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut tolv fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker