Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til tjenestebiler i Våler kommune

Fylke: Innlandet
Søker: VÅLER KOMMUNE
Tilskudd: 240 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Feb 2023
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Våler kommune har etablert tolv ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut tolv fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker