Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til tjenestebiler i omsorgstjenesten

Prosjektnavn: Ladepunkter til tjenestebiler i omsorgstjenesten
Fylke: Innlandet (N)
Søker: VESTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 130 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Vestre Toten kommune har etablert 15 ladepunkter til kommunale tjenestebiler, fem flere enn planlagt. Kommunen planlegger å skifte ut 15 fossile biler med elektriske.

Relevante lenker