Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til tjenestebiler i omsorgstjenesten

Fylke: Innlandet
Søker: VESTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 130 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Nov 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vestre Toten kommune har etablert 15 ladepunkter til kommunale tjenestebiler, fem flere enn planlagt. Kommunen planlegger å skifte ut 15 fossile biler med elektriske.

Relevante lenker