Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til tjenestebiler i omsorgstjenesten

Prosjektnavn: Ladepunkter til tjenestebiler i omsorgstjenesten
Fylke: Innlandet (N)
Søker: VESTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 130 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Vestre Toten kommune skal etablere ti ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut ti fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker