Klimasats-prosjekt

Ladepunkter

Prosjektnavn: Ladepunkter
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Kautokeino kommune skulle etablere ti ladepunkter til kommunale tjenestebiler, men endte opp med å opprette 14 ladepunkter på ulike steder både i og utenfor Kautokeino tettsted. Kommunen har leaset 16 elektriske biler og ønsker å finne ut hvordan de fungerer i lange kuldeperioder. 

Relevante lenker