Klimasats-prosjekt

Ladepunkter

Fylke: Finnmark
Søker: GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Sep 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kautokeino kommune skulle etablere ti ladepunkter til kommunale tjenestebiler, men endte opp med å opprette 14 ladepunkter på ulike steder både i og utenfor Kautokeino tettsted. Kommunen har leaset 16 elektriske biler og ønsker å finne ut hvordan de fungerer i lange kuldeperioder. 

Relevante lenker