Klimasats-prosjekt

Ladestasjon for elektriske tjenestebiler ved Vik Helse- og omsorgssenter

Fylke: Vestland
Søker: VIK KOMMUNE
Tilskudd: 80 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jan 2022 - Nov 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vik kommune har etablert fire ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen skal skifte ut fire fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker