Klimasats-prosjekt

Ladestasjon for kommunale elbiler

Fylke: Troms
Søker: LYNGEN KOMMUNE
Tilskudd: 360 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Okt 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lyngen kommune har etablert 25 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut 25 fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker