Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner tjenestebiler Aure kommune

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: AURE KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jan 2022 - Nov 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Aure kommune har etablert ti ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut ti fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker