Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner kommunale tjenestebilar Årdal

Fylke: Vestland
Søker: ÅRDAL KOMMUNE
Tilskudd: 220 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Aug 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Årdal kommune har etablert elleve ladepunkter for kommunale tjenestebiler, og skal bytte ut like mange biler innen utgangen av 2023.

Relevante lenker