Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner ved to omsorgssentre og to skoler

Fylke: Vestland
Søker: ETNE KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Nov 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Etne kommune har etablert 12 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut 14 fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker