Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner ved to omsorgssentre og to skoler

Prosjektnavn: Ladestasjoner ved to omsorgssentre og to skoler
Fylke: Vestland (N)
Søker: ETNE KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Etne kommune har etablert 12 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut 14 fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker