Klimasats-prosjekt

Lågutslepp fylkesvegbygging og -drifting

Prosjektnavn: Lågutslepp fylkesvegbygging og -drifting
Fylke: Vestland (N)
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt

Vestland fylkeskommune skal utrede hvordan de kan redusere klimagassutslipp fra veiprosjekter, både ved bygging, drift og vedlikehold.

Klimavennlig veibygging

Bymiljøetaten i Oslo kommune fikk i 2020 Klimasats-støtte til å stille strengere klimakrav i anskaffelser av kontrakter for drift og vedlikehold av veinettet. Også Vestfold og Telemark fylkeskommune fikk Klimasats-støtte i 2020 til å kartlegge tiltak for å redusere klimagassutslipp ved veibygging.