Klimasats-prosjekt

Lågutslepp fylkesvegbygging og -drifting

Fylke: Vestland (N)
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Mar 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Vestland fylkeskommune skal utrede hvordan de kan redusere klimagassutslipp fra veiprosjekter, både ved bygging, drift og vedlikehold.

Klimavennlig veibygging

Bymiljøetaten i Oslo kommune fikk i 2020 Klimasats-støtte til å stille strengere klimakrav i anskaffelser av kontrakter for drift og vedlikehold av veinettet. Også Vestfold og Telemark fylkeskommune fikk Klimasats-støtte i 2020 til å kartlegge tiltak for å redusere klimagassutslipp ved veibygging.