Klimasats-prosjekt

Leasing av utslippsfri gravemaskin

Prosjektnavn: Leasing av utslippsfri gravemaskin
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 1 352 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy

Stavanger kommune skal lease en elektrisk gravemaskin i fem år. Gravemaskinen vil erstatte en dieselgraver, og skal brukes i flere kommunale prosjekter. Kommunen har estimert at den elektrikske gravemaskinen vil redusere klimagassutslipppene med 50 tonn i året.

Relevante lenker