Klimasats-prosjekt

Leasing av utslippsfri gravemaskin

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 1 352 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jan 2022 - Nov 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Stavanger kommune skal lease en elektrisk gravemaskin i fem år. Gravemaskinen vil erstatte en dieselgraver, og skal brukes i flere kommunale prosjekter. Kommunen har estimert at den elektrikske gravemaskinen vil redusere klimagassutslipppene med 50 tonn i året.

Relevante lenker