Klimasats-prosjekt

Måling og indikatorer indirekte utslipp

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bymiljøetaten i Oslo kommune har laget et indikatorsett for forbruksbaserte klimagassutslipp. Videre skal kommunen jobbe med testing og implementering av indikatorene.

I 2022 fikk kommunen Klimasats-støtte til å lage et styringssystem for indirekte utslipp.

Endringer i forbruk og indirekte utslipp

Ved å lage indikatorene, har kommunen tatt et viktig steg for å kunne måle endringer i forbruk, og for å kunne si noe om endringer i indirekte utslipp.

I rapporten som kan lastes ned under, beskriver kommunen 53 ulike indikatorer. På kommunens nettsider beskriver de også forutsetninger og metoder for å beregne utslipp fra kommunens innkjøp.

Kommunen trekker frem at dette er et av de første systematiske forsøkene på å bruke innkjøpsdata tatt direkte fra et kommunalt fakturasystem for å beregne klimagassutslippene fra innkjøpte varer.

Inkluderte indikatorer i klimabudsjettet

Kommunen har særlig sett på indikatorer for plast, mat, tekstiler, elektronikk og byggematerialer. I forslaget til klimabudsjett for 2023 er noen av indikatorene for indirekte utslipp allerde inkludert.

Viktig med samarbeid og god kommunikasjon

De forskjellige etatene og fagavdelingene i kommunen har ulike behov når det kommer til å måle og innhente informasjon om indikatorer for indirekte utslipp. God kommunikasjon og samarbeid på tvers, har vært avgjørende for et vellykket prosjekt.

Prosjektet har vart i flere år, og kommunen trekker frem at en dedikert prosjektkoordinator har vært avgjørende for å sikre forankring og fremdrift.

Samarbeidet med forskningsaktører har også være positivt for å kvalitetssikre arbeidet, og tilrettelegge for deling av kunnskapen med andre.

Relevante lenker