Klimasats-prosjekt

Matredding gjennom matglede

Prosjektnavn: Matredding gjennom matglede
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 1 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Mat

For å redusere matsvinn i helseinstitusjoner og sentralkjøkken, skal Ålesund kommune ansette en prosjektleder i to år. Kommunen har startet arbeidet med veiing og måling av matsvinn. Prosjektet vil ferdigstilles i 2023.

Relevante lenker