Klimasats-prosjekt

Matredding gjennom matglede

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 1 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Des 2023
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ålesund kommune har gjennomført et prosjekt for å redusere matsvinn i helse- og omsorgssektoren. De har kartlagt matsvinn i kommunale institusjoner, skapt rutiner og hatt opplæring om matsvinn. Kunnskapen om matsvinn har blitt brukt i utforminga av nytt sentralkjøkken. Kommunen har også vært opptatt av å beholde god matomsorg og mattrygghet på sykehjemmene.

Det ble gjennomført matsvinnmålinger på fire omsorgssenter og ett bokollektiv.

Prosjektet resulterte i 37 prosent redusert matsvinn på ett år som tilsvarer ca. 11 tonn matsvinn og 40 tonn CO2-ekvivalenter.

Relevante lenker