Klimasats-prosjekt

Matsvinn i Hamars sykehjemsinstitusjoner

Fylke: Innlandet
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Nov 2024
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:

I 2020 ble det kastet over 70 tonn matavfall ved sykehjemmene i Hamar kommune. Kommunen har undersøkt og satt igang tiltak for å redusere matsvinnet.

Kommunen har gjennomført kurs i matsvinn og i serveringskompetanse med kokk. Det har gitt resultater. Kommunen anslår at matsvinnet allerede er redusert med 30 prosent.

I 2023 inviterte kommunen alle ledere, ernærings‐ og tannhelsekontakter og matsvinnkontakter i institusjonstjenesten til en inspirasjonsdag. Tema var mat, måltider, ernæring og matsvinn. Matgledekorpset hos Statsforvalteren var medarrangør. En viktig del av dagen var informasjon om resultatene fra matsvinnprosjektet så langt og gjennomføring av første arbeidsøkt for videreføring av arbeidet med reduksjon av matsvinn i resten av institusjonene. 

Relevante lenker