Klimasats-prosjekt

Matsvinn i Hamars sykehjemsinstitusjoner

Fylke: Innlandet (N)
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Okt 2023
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:

I 2020 ble det kastet over 70 tonn matavfall ved sykehjemmene i Hamar kommune. Kommunen har undersøkt og satt igang tiltak for å redusere matsvinnet.

Kommunen har gjennomført kurs i matsvinn og i serveringskompetanse med kokk. Det har gitt resultater. Kommunen anslår at matsvinnet allerede er redusert med 30 %.

Prosjektet fortsetter i 2023.

Relevante lenker