Klimasats-prosjekt

Matsvinn i Hamars sykehjemsinstitusjoner

Prosjektnavn: Matsvinn i Hamars sykehjemsinstitusjoner
Fylke: Innlandet (N)
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Mat

I 2020 ble det kastet over 70 tonn matavfall ved sykehjemmene i Hamar kommune. Kommunen skal nå undersøke tiltak for å redusere matsvinnet.

Relevante lenker