Klimasats-prosjekt

Mer klimavennlig detaljprosjekt VA Røykåsbekken

Fylke: Viken
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 240 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Nov 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Lørenskog kommune skal utrede klimavennlige løsninger i et VA-prosjekt der 2,8 km rør skal skiftes og oppdimensjoneres. Kommunen skal blant annet lage et klimabudsjett for å se hvor de kan kutte utslipp i prosjektet.

Relevante lenker