Klimasats-prosjekt

Mer klimavennlig detaljprosjekt VA Røykåsbekken

Prosjektnavn: Mer klimavennlig detaljprosjekt VA Røykåsbekken
Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 240 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt

Lørenskog kommune skal utrede klimavennlige løsninger i et VA-prosjekt der 2,8 km rør skal skiftes og oppdimensjoneres. Kommunen skal blant annet lage et klimabudsjett for å se hvor de kan kutte utslipp i prosjektet.

Relevante lenker