Klimasats-prosjekt

Merkostnad innkjøp elektrisk betongbil

Fylke: Vestland
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 588 600
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2021 - Okt 2022
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vestland fylkeskommune ved Bybanen utbygging har brukt en betongbil med elektrisk pumpe. Helelektriske betongbiler serieproduseres ikke i dag, så kun pumpen har gått på strøm.

Den elektriske pumpen har spart over 0,7 tonn CO2-ekvivalenter i løpet av prosjektet, sammenliknet med en pumpe som bruker diesel.

Tekniske problemer og løsninger

Dessverre ble det noen tekniske problemer med pumpen i oppstarten, men etter at feilen ble rettet, fungerte pumpen godt.

Før de tok pumpen i bruk, installerte Bybanen utbygging et smart strømskap på byggeplassen. Dette smarte strømskapet logget strømforbruket og effekten under bruk.

Relevante lenker