Klimasats-prosjekt

Miljø og-klimavennlig avløpsanlegg i Tingvoll

Prosjektnavn: Miljø og-klimavennlig avløpsanlegg i Tingvoll
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: TINGVOLL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Vann og avløp

Tingvoll kommune skal bygge et nytt avløpsrenseanlegg, og ønsker å gjøre det klima- og miljøvennlig. Kommunen skal blant annet kartlegge klimavennlige materialer og muligheten for gjenbruk i det nye anlegget. Samtidig skal de vurdere fjernvarme og produksjon av biogass.

Relevante lenker