Klimasats-prosjekt

Miljø og-klimavennlig avløpsanlegg i Tingvoll

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: TINGVOLL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Okt 2022
Type tiltak: Forprosjekt, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Tingvoll kommune skal bygge et nytt avløpsrenseanlegg, og ønsker å gjøre det klima- og miljøvennlig. Kommunen skal blant annet kartlegge klimavennlige materialer og muligheten for gjenbruk i det nye anlegget. Samtidig skal de vurdere fjernvarme og produksjon av biogass.

Relevante lenker