Klimasats-prosjekt

Miljøvennlig transport og maskiner nye Tøyenbadet

Fylke: Oslo
Søker: KULTUR- OG IDRETTSBYGG OSLO KF
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Sep 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune bygger det nye Tøyenbadet, og ønsker klimavennlige anleggsmaskiner og mindre transport.

Det vil ha en god klimaeffekt å bytte ut dieseldrevne maskiner med elektriske, og samtidig redusere transportvolumet i prosjektet ved å frakte mindre masser. 

Positive og negative erfaringer med elektriske gravemaskiner

Kommunen har så langt brukt elektriske gravemaskiner i prosjektet. På den ene siden har ikke de elektriske like stor kapasitet som fossildrevne maskiner. Men de bråker og forurenser mindre, noe som skaper bedre arbeidsforhold på og rundt byggeplassen. 

Relevante lenker