Klimasats-prosjekt

Miljøvennlig transport og maskiner nye Tøyenbadet

Prosjektnavn: Miljøvennlig transport og maskiner nye Tøyenbadet
Fylke: Oslo (N)
Søker: KULTUR- OG IDRETTSBYGG OSLO KF
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy

Oslo kommune bygger det nye Tøyenbadet, og ønsker klimavennlige anleggsmaskiner og mindre transport. Det vil ha en god klimaeffekt å bytte ut dieseldrevne maskiner med elektriske, frakte mindre masser og generelt redusere transportvolumet i prosjektet.

Relevante lenker