Klimasats-prosjekt

Mobilitets- og kommunikasjonsstrategi

Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Apr 2023
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Harstad kommune skal lage en mobilitetsstrategi for å samordne og erstatte flere eksisterende transport- og mobilitetsplaner. Kommunen ønsker å tilrettelegge for at flere skal sykle og gå i stedet for å kjøre bil.